Plody dubnických záhrad 2023

Centrum neziskových organizácii

3. ročník podujatia Plody dubnických záhrad je tu opäť po roku!

Ak ste i tento rok dopestovali na vašich stromoch krásne jablká či iné ovocie, alebo vám vyrástla zelenina, zaujímavá svojím druhom, rozmerom či tvarom, neváhajte a zapojte sa do 3. ročníka našej výstavy a súťažnej prehliadky Plody dubnických záhrad 2023, ktorú vyhlasuje Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci so SZZ Okresný výbor Považská Bystrica a ZO JDS2.


Súťažiť môžete v kategóriách:

- najkrajšie jablko

- najkrajšia zelenina


Podmienky súťaže: 3 kusy súťažnej vzorky jabĺk a ľubovoľné množstvo súťažnej vzorky zeleniny, ako aj nesúťažné exponáty, či svoje jesenné aranžmány, prineste v stredu 4. 10. a vo štvrtok 5. 10. od 11.00 h do 17.00 h do Centra neziskových organizácií (budova mestskej knižnice). Výstavnú akciu môžete obohatiť aj exponátmi kvetov, výrobkami záujmovej činnosti (výšivky, práca s drevom a inými zaujímavosťami zberateľskej činnosti so záhradkárskou tematikou).

V každej kategórii bude vyhlásené prvé, druhé a tretie miesto, odborná porota si však vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť. Jeden z výstavených exponátov dostane na základe hlasovania návštevníkov podujatia špeciálnu cenu. Výstava sa uskutoční v piatok 6.10. a v sobotu 7.10., vyhlásenie výsledkov a udelenie cien prebehne počas piatkového programu.

Viac informácií na čísle +421 424455758.


Výstava sa uskutoční v Centre neziskových organizácii.


Program podujatia Plody dubnických záhrad:

PIATOK 6. 10. 2023 / 14.00 h - 19.00 h

9.00 h Výstava otvorená pre prehliadky materských, základných a stredných škôl (do 14:00 h)

14.00 h Praktická ukážka rezu ovocných stromov vedená ovocinárom a predsedom Slovenského zväzu záhradkárov Ing. Eduardom Jakubekom / záhrada mestskej knižnice

15.30 h Otvorenie výstavy a vyhlásenie výsledkov súťažnej prehliadky v jednotlivých kategóriách / CNO

16:00 h Všetko, čo chceš vedieť o včelách so včelárkou Ľubkou Vladárovou (prednáška je určená primárne pre deti a rodičov) / detské oddelenie mestskej knižnice


SOBOTA 7. 10. 2023 / 09.00 h - 17.00 h

10.00 h Prednáška na tému nové rezistentné odrody a určovanie odrôd s odborníčkou Ing. Evou Šidovou PhDr. (s možnosťou prinesenia si odrôd ovocia na určenie správnej odrody)

11.00 h Zasadenie ovocného stromčeka


Počas podujatia budete môcť ochutnať i naše jablčné pyré a nielen to. V priestoroch mestskej knižnice si budete môcť pozrieť i zaujímavú výstavu hmyzu a motýľov.


Srdečne Vás pozývame.


Zmena programu Plody dubnických záhrad vyhradená. Účasťou na podujatí súhlasíte so spracovaním a zverejnením obrazových materiálov a videozáznamov z podujatia.

Galéria

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.