Cena PERSPEKTÍVY

Ocenenie mesta Dubnica nad Váhom v oblasti umenia, kultúry, vedy a športu. Udeľované je od roku 2015 každých 5 rokov na základe nominácií verejnosťou pri príležitosti Udelenia štatútu mesta Dubnici nad Váhom. Jednotlivých nominovaných vyberá komisia pozostávajúca z odborných pracovníkov oddelenia kultúry a knižnice, ocenených v predchádzajúcich ročníkoch a komisie kultúry.

Oceňované sú osobnosti pochádzajúce z Dubnice nad Váhom, ktorých činnosť a tvorba je hodnotená kladne odbornou i laickou verejnosťou v súlade s ideou ocenenia "perspektívy".

1. Perspektíva ako osobnosť s tvorivým backgroundom a predpokladom ďalšieho rozvoja.

2. Perspektíva ako vlastný, autentický pohľad prejavujúci sa v tvorbe, práci, či výkonoch. 

Symbolom ceny sa stal rebrík, na ktorého vrchole sa nachádza priezor. Rebrík, ako postup a priezor ako vlastný pohľad a rozhľad na svet v bielomodrej symbolickej farebnosti mesta.

Autorom ceny "Perspektívy" pre rok 2015 bol Juraj Jaroš.

Autorkou ceny "Perspektívy" pre rok 2020 bola keramikárka Soňa Zelísková.