Vrátenie vstupného

Vrátenie vstupného je možné len z dôvodu prekážky zo strany organizátora podujatia (zrušenie predstavenia, zásadná zmena v organizácii podujatia v súvislosti s COVID-19).

Za vstupenky zakúpené cez internet je možné požadovať sumu len do výšky ceny vstupenky/vstupeniek. Transakčný poplatok nie je súčasťou ceny vstupenky za konkrétne predstavenie. 

tlacivo_na_vratenie_vstupeniek-kultura.pdf

tlacivo_na_vratenie_vstupeniek-kultura-page-001.jpg

Žiadosť so vstupenkami zašlite mailom (kultura@dubnica.eu) alebo poštou, resp. doručte na podateľňu MsÚ.