26.DFF-NEDEĽA Galaprogram

Vstupné: 5,-€ (4,-€ dieťa 6-15 rokov, dôchodca, ŤŽP).

DOMÁCE FOLKLÓRNE SÚBORY

Folklórny súbor VRŠATEC

Folklórny súbor Vršatec vznikol v roku 1953. Svojou kvalitou sa veľmi rýchlo zaradil medzi najlepšie amatérske folklórne súbory na Slovensku. Doteraz absolvoval viac ako 3000 úspešných vystúpení doma i v zahraničí. Svoj program prezentoval skoro vo všetkých štátoch Európy a vystupoval aj v mnohých štátoch Afriky, Ameriky, Austrálie a Ázie, kde bola vysoko hodnotená umelecká úroveň a atraktívnosť jeho vystúpení. Základom repertoáru súboru sú tanečné, hudobné a spevácke čísla z rôznych oblastí Slovenska. Počas svojej existencie súbor získal množstvo úspechov a ocenení v súťažných prehliadkach a na festivaloch.

Folklórny súbor MLADOSŤ a Spevácka skupina DUBNIČKA

Folklórny súbor Mladosť od roku 1969 pôsobí v Dubnici nad Váhom. Členmi terajšieho súboru už nie sú len študenti, ale i folkloristi v produktívnom veku. V súbore pôsobí 35 členov. V repertoári má choreografie z oblasti Terchová, Trenčín, Myjava, Horehronie, Čičmany, Detva, Spiš a Zemplín a v súčasnej tvorbe sa venuje dubnickému regiónu. V roku 2004 vznikla pri súbore Folklórna spevácka skupina Dubnička. V spolupráci s inými folklórnymi súbormi a umelcami vytvorili podujatia Z našich koreňov, či CD nosiče našich ľudových piesní. V roku 2010 súbor získal Cenu Mikuláša Senku a v roku 2014 sa podarilo vydať prvé CD s názvom Okolo Dubnice. Prezentuje sa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí ako v Nemecku, Švajčiarsku, Bulharsku, Rumunsku, Macedónsku, Maďarsku, Turecku a Česku. Od roku 2012 organizuje v meste Dubnica nad Váhom „Folklórnu kvapku krvi“. Takýmto spôsobom sa snaží pomôcť tým, ktorí potrebujú najvzácnejšiu tekutinu života.

Detský folklórny súbor PRVOSIENKA

Detský folklórny súbor PRVOSIENKA je neodmysliteľným článkom Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom. Zakladateľom a jej prvým vedúcim bol učiteľ Pavel Cibira v roku 1980. Súbor tvoria žiaci vekovej kategórie 4 -15 rokov. Prvosienka je pravidelným účinkujúcim Dubnického folklórneho festivalu a mnohých kultúrno-spoločenských akcií mesta i okolia. Vychováva mnohých tanečníkov, hudobníkov i spevákov.

Detský folklórny súbor KOLÍSKA

Detský folklórny súbor KOLÍSKA je súčasťou výučby tanečného odboru na Súkromnej základnej umeleckej škole v Dubnici nad Váhom. Vznikol v marci 2014. Pedagógom súboru je Magdaléna Furmánková. V súčasnej dobe má súbor 150 členov. Tvoria ho žiaci vo veku od 4 do 16 rokov. Programové čísla vytvorila Magdaléna Furmánková a hudbu ku choreografiám upravil František Róža. Súbor má naštudované tanečné čísla rôznych národopisných oblastí Slovenska: Myjava, Trenčín, Hron, Gemer, Východ. Detský folklórny súbor Kolíska sa zúčastňuje na rôznych kultúrno-spoločenských akciách, folklórnych festivaloch a súťaží. Každoročne sa zúčastňuje na medzinárodných folklórnych festivaloch v zahraničí. Navštívil už Bulharsko, Macedónsko, Grécko, Sanremo, Diano Marina, Cannes.

Folklórny súbor SENIOR VRŠATEC

Folklórny súbor Senior Vršatec vznikol v októbri roku 2002 (Senior klub Vršatec) z iniciatívy bývalých členov folklórneho súboru Vršatec, ktorí tvoria jadro súčasného umeleckého telesa. Za sedemnásť rokov svojho pôsobenia súbor absolvoval viac ako 200 vystúpení na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2004 sa pravidelne zúčastňoval na Celoslovenskom festivale seniorských folklórnych súbor v Krivosúd -Bodovke a od roku 2005 Dubnického folklórneho festivalu. Opakovane reprezentoval SR v zahraničí. Vo svojom repertoári má okrem tancov z viacerých oblastí Slovenska aj zvykoslovné pásma viažuce sa ku kalendárovému obradovému folklóru.

FOLKLKÓRNE SÚBORY A SKUPINY

Folklórny súbor URPÍN

BANSKÁ BYSTRICA

Folklórny súbor URPÍN patrí k špičkovým umeleckým telesám a reprezentuje slovenský folklór na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Za 60 rokov svojej činnosti tanečne a hudobne spracoval folklór mnohých oblastí Slovenska. Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú oblasti Horehronia a Podpoľania, avšak program je doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska, ako sú Myjava, Zemplín, Šariš, Goral a iné. Počas svojho pôsobenia uskutočnil viac než 2100 vystúpení, navštívil 28 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 68 zahraničných zájazdov a uskutočnil 270 vystúpení v týchto krajinách. Súbor bol založený v roku 1957. V súčasnosti združuje okolo 50 prevažne mladých ľudí, ktorých spája láska k folklórnemu dedičstvu našich predkov. Za 60 rokov sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií tanečníkov, hudobníkov a spevákov, z ktorých mnohí zostali verní folklóru až dodnes a sú z nich úspešní vedúci iných folklórnych súborov, najmä v regióne.

Folklórny súbor ŠIŇAVA SNINA

Fs Šiňava bol založený 1997 jeho zakladateľom je Marián Lojan. Od roku 2001 pracuje FS Šiňava ako občianske združenie a od roku 2007 je súčasťou súkromného centra voľného času Mariána Lojana. Venuje sa vyhľadávaniu a obnove tradícií, piesní a tancov v autentickej podobe, z oblastí a dedín východného Slovenska - Parchovian, Pozdišoviec, Šariša, Sniny, Kamenice nad Cirochou... Súčasťou FS Šiňava je aj detský folklórny súbor Šiňava v ktorom tancuje okolo 70 detí vo veku od 5 do 13 rokov. Každoročne zúčastňuje na rôznych medzinárodných festivalov v Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Srbsku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Rumunsku, Českej republike, Ukrajine, Bielorusku, Indii...

Folklórny súbor MAGURA KEŽMAROK

Folklórny súbor Magura z Kežmarku bol založený v roku 1954. Patrí medzi najstaršie súbory na Slovensku. Počas svojej nepretržitej už vyše 64- ročnej činnosti sa zaradil medzi popredné súbory na Slovensku. Folklórny súbor Magura sa zameriava hlavne na vyhľadávanie, uchovávanie a scénické spracovanie ľudových piesní, hudby a tancov predovšetkým goralskej oblasti regiónu Spiš. Čerpá hlavne z rázovitých podtatranských obcí Lendak a Ždiar. Poslednou dobou sa im však blízkym stala aj oblasť poľského Podhalia. Vo svojom repertoári majú aj tance a spevy z regiónu Šariš, Zemplín a Podpoľanie. Súbor tvorí samostatná hudobná a tanečná zložka. Organizačne činnosť súboru zabezpečuje občianske združenie klub priateľov Magury (KPM). Organizačným vedúcim je Marek Reznický, umeleckými vedúcimi súboru sú manželia Silvia a Jaroslav Pavligovci. Ľudovú hudbu Magura dnes primášuje Alexandra Bachledová.

Folklórny súbor VÁH LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Folklórny súbor Váh bol založený v roku 1979. Členskú základňu tvoria prevažne študenti stredných a vysokých škôl, najmä z blízkeho okolia Liptovského Mikuláša a regiónu. Vo svojej umeleckej činnosti a tvorbe sa zameriava najmä na štýlové spracovávanie folklórneho materiálu z regiónu Liptov a jeho susedných oblastí. Je pravidelným účastníkom folklórnych Festivalov na Slovensku a v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Švédsko, Česko, Taliansko, Sicília, Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Portugalsko, Španielsko, Brazília). Súbor je špecifický výberom a spracovaním autentického folklórneho materiálu, ako aj využitím pôvodného ľudového odevu (zbierky originálov z jednotlivých obcí Liptova). Vzhľadom na profesionálne vedenie (pedagógovia tanca, choreografky) je schopný okrem scénických programov pripraviť tvorivé dielne, školy tanca – výuku a nácvik základných typov ľudového tanca z rôznych regiónov Slovenska, ako aj vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry. Je laureátom akademických i celoštátnych súťaží choreografií.

Folklórny súbor EKONÓM BRATISLAVA

Vznik folklórneho súboru Ekonóm sa začal písať v máji roku 1969 na pôde Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Ako v minulosti, tak aj dnes sú členmi folklórneho súboru prevažne študenti bratislavských stredných a vysokých škôl. Momentálne folklórny súbor Ekonóm disponuje približne 60 členmi, ktorí pôsobia v troch zložkách - tanečnej, hudobnej a speváckej. Folklórny súbor Ekonóm môžeme zaradiť k uznávaným folklórnym telesám na Slovensku či už z odborného alebo diváckeho hľadiska. Od svojho vzniku prešiel folklórny súbor rôznymi spoluprácami s poprednými slovenskými choreografmi, muzikantmi a autormi hudobných spracovaní. Repertoár folklórneho súboru zahŕňa všetky regióny Slovenska. Aktuálne má súbor v repertoári čísla z najznámejších regiónov a obcí Slovenska akými sú Liptovské Sliače, Terchová, Zuberec, Ždiar, Parchovany, Podpoľanie, Horehronie, Gemer, Šariš a Zemplín.

ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY

FS ŽEROTÍN (Strážnice, Česko)

Súbor ľudových piesní a tancov Žerotín vznikol v Strážnici v lete roku 1969. Vznikol z nadšenia mladých ľudí pre spev, ľudový tanec, históriu a tradície nášho mesta. A je tomu tak i dnes, kedy je Žerotín stále mladým súborom s približne 25 členmi vo veku 15 – 35 rokov. Základným regiónom súboru vždy bolo a je i dodnes Strážnicko, so svojím milostným párovým tancom „danaj“, svižnějšími „třasáky“ a v neposlednej rade výrazným mužským tancom „verbuňk“. Za tých takmer 50 rokov existencie súboru sa postupne pridávajú i tance z ďalších regiónov, ako blízkeho Horňácka, Valašska, Lašska, Uherskohradišťska, či Čiech a myjavských Kopaníc. Tanečné pásma súboru sú autenticky spracované podľa ľudových tradícií a zvykov regiónov, ale i javiskovo štylizované pro vystúpenia na väčších pódiách doma i vo svete.

To všetko sa ale nezaobíde bez doprovodu cimbalovej muziky, Dnes súbor doprevádza cimbalová muzika pod vedením primáša Jožka Šťastného.

ZPiT Częstochowa (Częstochowa, Poľsko)

Folklórny súbor piesni a tancov „CZĘSTOCHOWA“ účinkuje už nepretržite 40 rokov. Za toto obdobe prijal už vyše 2 tis. mladých ľudí, ktorých vyučil spevu a ľudovému tancu, s úctou k tradíciám a histórii zeme. Vysokú úroveň a bohatý repertoár, každoročne rozširujeme o nové tanečné skladby a týmto Súbor bol mnohokrát nominovaný poľskou sekciou IOV k reprezentácii zeme na medzinárodných festivalov a prehliadkach. Súbor doposiaľ vystupoval v 24 krajinách na 4 kontinentoch – v Severnej a Južnej Amerike, Ázii a takmer vo všetkých európskych štátov. Súbor je kultúrnou vizitkou Čenstochowy a preto často koncertuje v rámci spolupráce s európskymi družobnými mestami. Je laureátom mnohých ocenení a vyznamenaní. Vo svojom repertoári má tance a piesne z rôznych regiónov Poľska. Sú to hravé zostavy z okolia Čenstochowy, tance a spevy zo Sliezska, tiešinské, kašubské, kurpiovské, warminské – kujawiaky, oberky, krakowiaky, a tiež tance a piesne horalov Sliezskych Beskýdov a Beskydu Živieckeho.

KAZBEGI (Gruzínsko)

Gruzínsky folklórny súbor „KAZBEGI“, bol založený v roku 1992. Súbor je jedným z najlepších choreografických súborov v Gruzínsku. Umeleckým lídrom skupiny a choreografov sú Inga Moseshvili a Givi Burduli. Repertoár súboru je reprezentovaný najlepšími ľudovými tancami, ako sú „Kartuli“, „Adjarian“, „Farikaoba“, „Shejibri“, „Women´s Mtiuluri“ a pod. Trvanie programu je 30 a 60 minút, sprevádzaný živou hudbou. Počas existencie sa súbor stal laureátom mnohých medzinárodných festivalov. Zaslúžil si zlatú medailu a prvé diplomy.

KÉVE NÉPTÁNCEGYÜTTES (Maďarsko)

Folklórno-tanečná skupina Kéve bola založená v roku 1983.

Cieľom skupiny je naučiť sa tance a tradície maďarsky hovoriaceho regiónu a predviesť ich na pódiu s cieľom oboznámiť divákov s týmito starými tradíciami. Folklórno-tanečná skupina Kéve má 30 členov. Predstavujú niekoľko maďarských a transylvánskych tancov, ako napríklad mezőföldi, nagyecsedi, rimóci, kalotaszegi, bonchidai, mezőségi, ako aj lőrincrévi. Ich vystúpenia sú vždy sprevádzané známymi hudobnými skupinami. Už 25 rokov je Kéve organizátorom a hostiteľom festivalu Summerfest Folk Dance Festival, ktorý hodnotí CIOFF. Kéve je pravidelným účastníkom domácich a zahraničných festivalov a stretnutí. Od svojho založenia skupina navštívila mnoho zahraničných krajín, napr. Švédsko, Juhoslávia, Slovensko, Rakúsko, Holandsko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Bosna a Hercegovina, Poľsko, Portugalsko, Nemecko, Česká republika, Turecko, Srbsko, Sicília, Grécko, Rumunsko (Transylvánia), Chorvátsko, Tunisko, Thajsko

Dĺžka podujatia: 180 minút
Rok výroby: 2019

Galéria

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.