Andrea Ďurčová

 

Dielo – Pristávajúci dravec / fénix

umiestnenie: mestská knižnica

Vždy sa mi páčila myšlienka znovu povstať ako fénix z popola. V živote to poznáme asi všetci.  Sila na to aby sme znova vstali a išli ďalej musí byť veľmi veľká.  K výrobe tejto plastiky som sa rozhodla, lebo som chcela vytvoriť niečo nové a jedinečné. Už od strednej školy som nechcela robiť len kováčstvo. Chcela som kombinovať rôzne materiály. Tento fénix pristáva na odlievanej ruke a v hrudi mu „bije“ odlievané srdce. Snažila som sa ho stvárniť čo najlepšie. Či sa mi to podarilo, posúďte prosím Vy.

 

Dielo - Pelikán

umiestnenie: mestská knižnica

U nás sa síce žiadny druh pelikána nevyskytuje. Ale je to jeden z kresťanských symbolov a práve preto je nám známi. Vyskytuje sa napríklad na rodinných erboch, alebo na erboch miest a obcí (Lučenec, Hanušovce nad Topľou,...). Traduje sa, že keď pelikán nemá čo dať svojim mláďatám, je schopný si zobákom  rozďobať svoju vlastnú hruď a kŕmi ich vlastnou krvou. Toto symbolizuje Kristovu obeť na kríži.

Pelikána som si vybrala preto, pretože v dnešnej uponáhľanej, ale do určitej miery aj závistlivej  dobe by sme sa mali niekedy zastaviť a urobiť niečo dobré druhých a obetovať sa pre najbližších .  Podať pomocnú ruku tým, ktorý nemajú také šťastie v živote.  

O AUTOROVI:

Andrea Ďurčová

Som druhá generácia kováčov v našej rodine s pevným a bohatým zázemím. Študovala som na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva (ŠÚV Kremnica) - odbor umelecké kováčstvo a zámocníčtvo a na Strední umeleckoprumyslové škole (SUPŠ Turnov) - odbor umelecké odlévaní kovu. Zúčastnila som sa mnohých sútaží, z ktorých najúspešnejšie pre mna boli: Comenius - práca bola prezentovaná na umeleckých školách v celej Európe. Druhé miesto sútaže "Pekar roku", "Cukrár roku". Druhé miesto, nultého ročníka sútaže "Tvorte s námi naše dílo", (pre spoločnost Diamond Capital s.r.o). Prvé miesto sútaže o návrh sochy pre mestskú knižnicu v Turnove - socha Sv. Jeroníma. Sochu som sama realizovala. Dalším z mojich významných úspechov je tvorba replík šperkov Hodejovského bronzového pokladu pre Hradné múzeum vo Filakove.
Okrem vlastnej tvorby a zákazkovej činnosti sa rada zúčastnujem rôznych akcií ako napríklad Fiľakovské hradné dni, UdvArt Fiľakovo, Váraljai Fesztivál Hajnáčka atd. čím svojím remeslom dotváram príjemnú atmosféru podujatí.

https://um-kov.sk/