Ján Frančák

Dielo – Nový Adam

rok 2011

umiestnenie: (interiér) kultúrny dom Dubnica nad Váhom

Etymologický „Adamah“ המדא„človek z hliny“ sa stal pre mňa inšpiráciou v tejto figurálnej kompozícii. Mojím cieľom bolo vyjadriť  modelovanou sochou biblický príbeh o Adamovi – človekovi iba na základe reči tela a gest. Neprezentujem ho ako padlého v dôsledku hriechu, ale ako obnoveného vierou v Ježiša Krista. Zobrazujem muža, ktorý urobil krok vo viere, zažil oslobodenie a obnovenie. 

O AUTOROVI: 

Ján Frančák


Sochárske umenie je hra s hmotou v priestore.

Myslím, že radosť v sochárstve začína tam, kde končí otrocké napodobňovanie reality a začína tvorba novej, dosiaľ nepoznanej. Hotová socha predstavuje mnohokrát len malú špičku ľadovca pod ktorou sa skrýva veľká kopa študijného a prípravného času.
Počas tvorby figurálnej sochy, autor kreslí v priestore stovky až tisíce kresieb. Postupne sa tak dostáva k vytúženému cieľu.

 

„V sochárskej tvorbe Mgr. art. Jána Frančáka, ArtD. dominuje záujem o figúru, s osobitým zanietením pre tému portrétu. Realistický prístup v zobrazení nesie v sebe výraznú sondu psychologického hľadiska portrétovaného. Svojím spracovaním tak autor vytvára dialektiku vzťahu klasického modelačného prístupu a hľadania nových výpovedných rovín aplikovaním súčasných technologických a rôznych materiálových možností. Určitá poloha hravosti a nadsádzky sa odzrkadľuje v tvorbe reflektujúcej spoločenskú klímu ako aj vnútorné, intímne prežívanie autora. Objekty vytvára prostredníctvom stratégie ready-made, privlastnenia skutočnosti, či len sňatia stopy reálií, ako nositeľov nových súvislostí svojbytnej výpovednej hodnoty.“

https://janfrancak.com/sk/

Štúdium

2011 – 2015 Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici,
Katedra sochárstva. Doktorandské štúdium voľného umenia - ArtD.
(školiteľ doc. Peter Gáspár, akad. soch. )
2012 – 2013 Akadémia výtvarných umení v Prahe (ateliér figurálneho sochárstva
a medaile, prof. Jan Hendrych, akad. soch.)
2005 – 2011 Fakulta výtvarných umení AU v Banskej Bystrici, Katedra sochárstva
(doc. Peter Gáspár, akad. soch.) – Mgr. art.
2009 – 2011 Ateliér figurálneho prejavu (prof. Jan Hendrych, akad. soch. a
prof. Márius Kotrba, akad. soch. )
2001 – 2005 Stredná priemyselná škola v Spišskej Novej Vsi, odbor kameňosochárstvo
(Imrich Svitana, akad. soch., Marian Hennel, akad. mal.)

 

Výstavy

2019
· autorská realizácia objektu pre priestor EQO Spišský Hrhov EQO (priestor interaktívnej kultúry)
2017
· Katedra sochárstva s priestorovej tvorby FVU AU v BB, PRIESTOR V PROSTORU, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí, ČR
2016
· Resculpture, Galéria Statua v Bratislave
2015
· „MY A ONI", Galéria mesta Levoča, video ukážka z výstavy,
· Iba socha/Tylko rzeźba, Akadémia umení vo Wroclawi, Poľsko
· Fine ArtD. 3., Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
2014
· Trenčín 2014, Výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva,
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
· Banskobystrický štuk, Pisztoryho palác, Bratislava
· Kolektívna otváracia výstava, Galéria mesta Levoča
· Mladé kone IV. (výstava svetelného umenia), Koniareň, Trebišov
2013
· Mladé kone II. (výstava mladých slovenských sochárov), Koniareň, Trebišov
· MIX blood, Východoslovenská galéria, Košice
2012
· Lýdia Kratina Sokol a Koloman, Galéria Petra Michala Bohúňa –
Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
· Figurama , Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta multimediálnych komunikácií,
Zlín, ČR
· Figurama , Ústav umenia a designu, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
· 4views (4 pohľady), Galéria Fx, Akadémia umení v Banskej Bystrici
· Figurama, Letisko Praha – Ruzyň, Terminál 2, Praha, ČR
· Figurama, Fakulta architektúry ČVUT, Praha, ČR
2007
· Talenty – 6. trienále poslucháčov výtvarných škôl, Záhorská galéria, Senica

 

Oblasti tvorby
Figurálne sochárstvo, portrét, objekt, reliéf