Martin Navrátil

Dielo – Vzácne koren(i)e spoločnosti

Technika: zváraný železný plech, žiarovo zinkované, patinované

300 x 200 x 100 cm / rok 2021

umiestnenie: (exteriér) priestor pred strednou priemyselnou školou

Zámerom projektu je prostredníctvom umeleckého diela poukázať na korene spoločnosti, ktoré sú v obci Nitrianske Sučany, z ktorej autor pochádza, úzko späté so vzácnym korením – šafranom. Hlavnou projektovou aktivitou je vytvorenie exteriérovej plastiky inšpirovanej rastlinou šafrán siaty, prostredníctvom ktorej chce autor poukázať na historické korene a spôsobom života v minulosti a pripomenúť spoločnosti, že rovnako ako šafrán, aj UMENIE, je dôležitou súčasťou (korením) spoločnosti a práve v týchto zložitých časoch má svoju mimoriadnu hodnotu,  podobne ako šafrán siaty v minulosti.   

Vytvorenie plastiky podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. 

 


Dielo - ROZkvet

materiál: zváraný železný plech, žiarovo zinkované, patinované

rozmery: 300x100x100 cm

rok: 2017


umiestnenie: 
Pešia zóna pod D- klubom

 

 


O AUTOROVI:

Martin Navrátil je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia na VŠVU absolvoval stáž na Akadémií výtvarných umení v Prahe v ateliéri figurálneho sochárstva prof. Jana Hendrycha, akad. soch. Rozsah jeho tvorby je široký  a rozmanitý. Venuje sa soche, maľbe, dizajnu, počítačovej grafike, ako aj umeleckej a komerčnej fotografii. Východiská pre svoju tvorbu nachádza v športe, v prírode, histórii, no predovšetkým sa snaží reagovať na súčasné dianie v spoločnosti a vo svete. Remeselné ovládanie rôznych výtvarných techník mu dáva predpoklady a možnosť experimentovať v prospech hlbšej výpovede a nového výtvarného výrazu. Jeho práce získali viacero ocenení, napr:
 

  • za rok 2017 bol navrhnutý za Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska na cenu Martina Benku
  • v roku 2010 sa stal finalistom maliarskej súťaže Water Color Sport Award, organizovanej Olympijskym Múzeom v Barcelone v Španielsku
  • v roku 2008 bola jeho plastika Skok k víťazstvu ocenená 1. miestom v súťaži k olympijským hrám v Číne
  • v roku 2005 bola jeho socha Krasokorčuliari  ocenená 2. miestom v súťaži k olympijským hrám v Taliansku.

Autor svoju tvorbu prezentuje na tvorivých pobytoch a výstavách. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a galériách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2007 je členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska.

https://navratil.7x.cz/