Martin Ščepka

Dielo – „Kentaur“

Socha : "Kentaur" , 2018

- rozmery : cca 200 x 170 x 90 cm

- materiál : patinovaný epoxid, drevo, kov

- kombinovaná technika

umiestnenie: budova ORION (prízemie)

 

Jednou z nosných inšpirácií pre moju tvorbu a vytvorenie sochy Kentaura, je kladný  vzťah ku klasickému helénskemu sochárstvu a mytológii.

Paralelne fascinácia snovosťou a surreálnosťou a pod ich vplyvom sa odpútavam od reality a v proporciách či anatomickej dokonalosti ­opú­šťam  helenistický kánon..O AUTOROVI:

Mgr.art. Martin Ščepka

Po absolvovaní magisterského štúdia na VŠVU sa venujem komornej a monumentálnej plastike a  tiež zákazkovej tvorbe, určenej pre interiér a exteriér, do verejných a súkromných priestorov.

 Prevládajúcou témou v mojej tvorbe  je metamorfóza. Zmena a proces premeny je symptóm sprevádzajúci moju tvorbu v mnohých rovinách a v celej jej šírke. V stvárňovaných témach, vo variabilite ich interpretácie a navyše i v rôznych médiách. Do môjho tvorivého záberu patrí socha, reštaurovanie, maľba, fotografia, ilustrácia, grafika. 

Tým, že sa vyjadrujem súčasne v odlišných disciplínach, je prirodzené, že sa jednotlivé tvorivé postupy a formy znázornenia prelínajú, navzájom infikujú, prípadne svojou blízkosťou inšpirujú k inovácii.

Pocit voľnosti pri voľbe námetu a jeho spôsobu stvárnenia je pre mňa ako autora dôležitý. Dôležitejší ako ustálený a poznateľný výtvarný prejav.

https://www.scepkamartin.com/